Rahvamatk hoogtööneljapäevak

6 Comments

 1. Matkarada selle sisulises mõttes paar aastat enam ei eksisteeri. Küll on Emajõel jätkuvalt olemas (veeseadusest ja looduskaitseseadusest tulenevalt) kallasrada, mille läbimise lihtsustamiseks uue matkaraja ehitamist pole linna- ega Tähtvere
  vallavalitsusel lähiajal plaanis.

 2. Seaduse silmis pole olemas rada nimega Jäneserada. Et rada eravalduses luua peab raja tekkitaja soetama vajalikud kooskõlastused. Mina olen 100% kindel, et vajlikud kooskõlastused pole. Mul on isegi tõendid selle kohta.

  Seda õeldud, emajõe ääres on lubatud liikuda ainult seaduses ettenähtud korral. Paluks Teilt inimesi mitte eksitada selle väidega, et matkarada on olemas. Matkaraja mõiste annab inimestele arvamus, et nendel on lubatud liikud rohkem kui 10m kauguselt emajõe äärest.

  lühidalt…. rada on ebaseaduslikult tehtud

  omavoli on seadusega karistatav

 3. "Valdkond: maaküsimused
  Teema: Jänese matkarada…

  Küsimus

  Tere,

  Mul on Jänese matkarajaga mitu küsimust, ning palun mitte suunata küsimust
  vastusega,
  a'la et see on tähtvere valla küsimus.

  1. Matkarada ehitati EAS rahadega ning oli ette nähtub et saab matkata kenasti
  raja lõppu, hetkel enam ei saa. Kas EAS ei peaks raha tagasi nõudma hakkama
  kuna projekt on rikutud ja mitte toimiv?

  2. Emajõgi kui laevatatav jõgi…mitu meetrit peab olema avalikult kasutatav
  kallasrada? Kes kontrollib seda ja kellele pean helistama kui minu õigust
  mööda kallasrada päeval liikuda takistatakse?

  3. Matkarajale ette kaevatud kanali teema ja üle selle silla ehitamine? Kes
  selle ehitama pidi? Kuna kanali ehitas ju lähedal asuva maja elanik? Kui tegu
  oli omavoliga kas ja kui palju on omanik trahvi saanud? Minu teadmiste järgi
  peaks trahviraha progresseeruma ja praeguseks peaks olema tehtud mitu väga
  korralikku trahvi?

  4. Mida on tehtud selleks, et inimesed saaksid matkata jänese matkaraja lõppu?
  Ning millal on näha tulemusi?

  ette tänades
  vaid konstruktiivse vastuse eest!
  Küsija: Marju Tammik
  Esitatud: 16.04.2010 09:02

  Vastus

  Lugupeetud Marju Tammik

  1. Jänese matkarada ehitati aastatel 2002-2003. Kevadel 2003 oli pidulik
  avamine. EAS-i nõuded on, et tagataks vähemalt 5 aastane matkaraja kasutamine.
  Mõned kuud oli rada aktiivses kasutuses ja rada hoiti korras. Siis algasid
  lõhkumised ja põletamised. Tähtvere vald on rada niitnud ja koristanud
  prahist, vedanud prügi, taastanud istekohti ja teinud teisigi remonttöid.
  Kulutused ületavad 200 tuhande krooni piiri.
  Kahjuks raja kasutamine on muutunud eriti aktiivseks alkoholilembelistele
  kodanikele, kes prügi maha loobivad ning prügi rajale lausa transpordivad,
  sildu ja laudu lõhuvad – põletavad. Möödujatele ja jooksjatele tehakse
  ebasündsaid märkusi. Suveõhtuti on lärm ja kisa, mis häirib kohalikke
  elanikke. Kaks aastat on olnud politsei abis. See kõik ei aita, sest politsei
  lahkudes on peagi sama seis tagasi.
  Aastal 2009 vaatasime raja üle koos Tartu aselinnapeadega. Leidsime, et raha
  taastamistöödele enam rohkem ei kulutata. Lõhutud lauad ja pingid viiakse
  rajalt ära. Terved jäävad seni alles, aga uusi juurde ei tehta. Koristame
  prügi ja sellega tööd lõpevad.
  Kahju, et ei osata hinnata teiste poolt tehtud tööd ja vaeva.

  2. Emajõe äärsel kallasrajal võib liikuda ja viibida päikesetõusust kuni
  päikeseloojanguni 10 meetri laiusel ribal maaomanikke häirimata ja loodust
  reostamata ning omal jõul ja vastutusel läbida looduslikud takistused.

  3. Millist kanalit silmas peetakse? Ümber Jänese matkaraja lõpuosas asuva
  kanali kulgeb tee, mida pidi saab uuesti jõe äärde. Jõe äärt pidi saab
  liikuda raudteesillani ja kanalini.

  4. Vallavalitsuse esmane ülesanne on seista oma kodanike heaolu eest. Matkarada
  selle sisulises mõttes paar aastat enam ei eksisteeri. Küll on Emajõel
  jätkuvalt olemas (veeseadusest ja looduskaitseseadusest tulenevalt) kallasrada,
  mille läbimise lihtsustamiseks uue matkaraja ehitamist pole linna- ega
  vallavalitsusel lähiajal plaanis.

  Lugupidamisega
  Vastaja: Rein Kokk
  Tähtvere vallavanem
  rein.kokk@ilmatsalu.ee

  Vastatud: 23.04.2010 00:00"

  allikas: http://www.tartu.ee/?menu_id=6&page_id=24021&teg=arh&vk=16&avid=1047

 4. Vallavalitsuse esmane ülesanne on seista oma valla kodanike heaolu eest.

 5. Kui eramaa on tähistatud liikumist keelava sildiga, siis on vajalik selle läbimiseks omaniku luba. Liikumine kohalike elanike õue-aiamaal ei ole kodurahu tagamise nimel lubatud isegi siis, kui see on tähistamata. Ei või süüdata lõket. Ei või vigastada puid ja põõsaid. Ei või telkida maaomaniku või maavaldaja loata. Maastikul liikuja peab vältima metsloomade ja lindude häirimist. Ei või kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku. Maaomaniku või muu maavaldaja kodurahu ning omandi rikkumine võib tuua kaasa haldus- ja kriminaalvastutuse.