Kolm sektorit

Ringi kolm sektorit

Ringi sektorite kontseptsiooni autoriks võib pidada Jaan Eilartit artikliga Universitas Tartuensises. J. Eilarti kontseptsioon kolmest sektorist:
– Inimene ja töö (Ring kui tegija praktilises looduskaitses)
– Inimene ja ühiskond (Ring kui klubi)
– Mees ja naine (Ring kui uute inimsuhete tekkekeskkond)

Ringi folkloor on muutnud kontseptsiooni Ringi olemusele vastavamaks:
+ Inimene ja loodus (Mis on Ringi tegevuse sisu?)
+ Inimene ja töö (Milline Ringi tegevuse töövorm?)
+ Mees ja naine (Milline on Ringi vaimsus, stiil ja meeleolu?)

Inimene ja loodus

Ringi tegevuse sisu on looduskaitse. Ringi peamine eesmärk on midagi looduse kaitseks ära teha ja selleks loodust paremini tundma õppida. Ring ei tohi kunagi kaotada sidet tegeliku eluga ega looduse endaga. Pidevalt peavad toimuma õppe- ja teadusretked, mille käigus peab minema palju sügavamale looduse ratsionaalsest uurimisest ja vaatlemisest. Looduskaitsering mitte ainult ei vaatle, vaid süveneb loodusesse ja eri paikadesse.
Näiteks: eksimismatk, talvine rabaületus Põhja-Kõrvemaal Tähtis on Ringi retkedel koha ainulaadsuse otsimine ja koha kultuuriloo rõhutamine. N: Ökopungi kontserdipaik – vana veski, suvised hääletamisvõistlused

Inimene ja töö

Ringi töö võtmesõnaks on osaluslooduskaitse (analoogia osalusdemokraatiaga). Inimene, kes on korra peldikut puhastanud, ei lase enam kunagi potist mööda. Erinevalt ülejäänud keskkonnaorganisatsioonidest ei tegele Ring keskkonnaprobleemide tagajärgede lahendamisega (N: jäätmete sorteerimise, keskkonnapoliitika, keskkonnaõigusega) vaid tõelise põhjuse – inimestega.

Seetõttu ei ole Ring kunagi olnud professionaalne keskkonnaorganisatsioon. Osaluslooduskaitse printsiip ei luba jagada Ringi mõttetööga tegelevateks projektijuhtideks ja mittemõtlevaks lihttööjõuks (vabatahtlikeks). Õigel Ringi retkel osaleb igaüks keskkonnamõjude hindajana, mõtleb kaasa ettekannete ajal, osaleb loodusvaatlustel või mis iganes retke akadeemiline eesmärk parajasti on. Õigel Ringi arutelul ei karda keegi öelda kellelegi halvasti või kõva häälega oma arvamust välja karjuda. Ringi töövormide loetelu on akadeemilise ülesehitusega:

– Teoreetiline arutelu:
* üritusi sissejuhatavad loengud – Näiteks: K. Kartau ettekanne laskepolügoni keskkonnamõjude hindamisest
* arutelud (Näiteks: hüdroenergeetikateemaline arutelu Ringis ja listis)
* õpperetked
(Näiteks: Põhja-Kõrve laskepolügoni keskkonnamõju hindamine)
– praktilised looduskaitseaktsioonid:
* talgud (Näiteks: Emajõe kalda puhastamine) ja
* muud häppeningid (Näiteks: meeleavaldus Keskkonnaministeeriumi ees)

Mees ja naine

Ring on alati olnud oma vaimsuselt sõpruskond. Kõik loengud, arutelud ja retked peavad olema mitte lihtsalt vajaliku sisuga vaid ka tudenglikult teravad ja lõbusad. Kõikjal on Ringi eripäraks mõõdukas boheemlus. Raskepärasus on Ringile loomuvastane. Igas ringipärases asjas säilub ainuomane kerge joon ja eluterve suhtumine.

Sektor “mees ja naine” kipub kanges looduse kaitsmise tuhinas vahel unarusse jääma. Selleks toimuvad üritused, nagu spordipäev “Tervelt talve”, tantsukursused või lihtsalt peod. Need ei pruugi olla otsese loodusteemalise sisuga, kuid hoiavad ringi kui toredat sõpruskonda koos.