Seminar Sergei Põlme teadusekspeditsioonidest: “Elurikkuse otsinguil üle ilma”